Wikmarks advokatbyrå arbetar för att uppnå absolut bästa resultat för företag, företagare och privatpersoner.

Advokatbyrån har haft sin verksamhet i c:a 25 år i Stockholm varav ett 15-tal år även i Danderyd. Våra verksamhetsområden framgår av inledande sidan.

Vi har erfarenhet från ombudskap för bl.a. två av landets största företags- och fastighets/villaägarförbund och dess medlemmar mm.

Vi, (framför allt genom advokat Hans G:son Wikmark) har t.ex. i princip stått för TV-tittarnas och radiolyssnarnas frågor i senaste årets sändningar av Sveriges radios och TV:s serie "Vardagsjuridik".

Vi har erfarenhet från verksamhet som föreläsare och kursledare vid olika Handelskammare, Universitets kursverksamhet, Industriorganisationer, Utvecklingsfonden, Professionell Information, Institute for International Research, m fl. för kurser såväl inom som utom landet samt dessutom från många års besvarande av läsarfrågor i tidskrifter (t.ex. Privata Affärer).

Tvister/Förlikningar
Många, såväl företag som privatpersoner, vill helst inte driva en tvist inför domstol av olika skäl, utan vill lösa tvisten själva genom förlikning. Lyckas inte parterna själva med detta, har vi upplägg för en vanligtvis lyckad förlikningsprocedur. Vill part/parter inte förlikas, precessar vi vid domstol om så önskas.

Kompanjonavtal/Aktieägaravtal
Ett sådant avtal bör man skriva tidigt eller när samarbetet är som bäst ( och egentligen när man tycker att det inte behövs). När man blir oense är det oftast försent. Kontakta oss därför i god tid, för att försöka undvika framtida tvister. Har tvist emellertid redan uppstått, hjälper vi till härmed.

Klicka här för att komma tillbaka till förstasidan!